ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


เรื่อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายบ้านแฮด หมู่ที่ 1 ถึงบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 (หน้าเทศบาลตำบลวังสวรรค์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)