ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


เรื่อง

ประกวดราคาซ่อมแซมถนนโดยปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๕๓-๐๐๑(แยก ทล.๒-บ.โนนสวรรค์) สาย บ.โนนสวรรค์ ม.๙-บ.วังหว้า ม.๘,๑๑ ต.บ่านแฮด อ.บ้านแฮด จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๘๐ ตร.ม. ทต.วังสวรรค์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)