• เทศบาลตำบลวังสวรรค์
    อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

    ที่อยู่ 444 ม.7 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
    โทร. 043-218204 แฟกซ์ 043-218204ติดต่อสอบถาม


ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ อื่นๆ
1 นายประสิทธิ์ ฤทธิยา นายกเทศมนตรี 083-3439453 -